ניתוח שוק ללא מגע על ידי פיתוחים חדשים והתקדמות טכנולוגית 2021 עד 2027

הדו"ח מציג הערכה מעמיקה של שוק כרטיסי ה- IC ללא מגע, כולל טכנולוגיות הפעלה, מגמות מרכזיות, מנהלי שוק, אתגרים, סטנדרטיזציה, נוף רגולטורי, מודלי פריסה, מקרי מקרה של מפעילים, הזדמנויות, מפת דרכים עתידית, שרשרת ערך, פרופילי שחקני מערכות אקולוגיות ו אסטרטגיות. הדו"ח מציג גם תחזיות לכרטיסי IC ללא מגע משנת 2021 עד 2027. הדו"ח מכסה את ניתוח שוק ללא מגע על ידי פיתוחים חדשים והתקדמות טכנולוגית 2021 עד 2027