מזגן שוק לפיתוח סיפור צמיחה חדש 2021-2027

מזגן  דוח השוק התמקד בניתוח מקיף של הסיכויים הנוכחיים והעתידיים של תעשיית מזגן. דוח זה הוא איחוד של מחקר ראשוני ומשני, המספק גודל שוק, נתח, דינמיקה ותחזית עבור פלחים ותתי-מגזרים שונים בהתחשב בגורמי המאקרו והמיקרו סביבתיים. ניתוח מעמיק של מגמות עבר, מגמות עתידיות, דמוגרפיה, התקדמות טכנולוגית ודרישות רגולטוריות לשוק מזגן נעשה על מנת לחשב את מזגן שוק לפיתוח סיפור צמיחה חדש 2021-2027