פטי לשעבר מכונה שוק: ניתוח גלובלי, גודל, נתח, צמיחה, מגמות ותחזיות עד 2027

הדו"ח על פטי לשעבר מכונה שׁוּק 2021 מכסה את המצב הנוכחי של השוק כולל גודל שוק, קצב צמיחה, שחקנים בולטים ונוף התחרות הנוכחי. הוא גם מנתח את ההזדמנויות העתידיות וחזה את השוק המעריך את האסטרטגיות של השחקנים המרכזיים מבחינת מיזוג ורכישות, השקעות R ו- D, התקדמות טכנולוגית. הדו"ח מספק גם התפתחויות מרכזיות האחרונות, פרופיל שחקני פטי לשעבר מכונה שוק: ניתוח גלובלי, גודל, נתח, צמיחה, מגמות ותחזיות עד 2027