שוק סרטן שלפוחית השתן בצפון אמריקה נתח 2021: מגמות, שחקני מפתח, ניתוח בתעשייה ולדווח 2021-2027

שוק סרטן שלפוחית השתן בצפון אמריקה מוערך לגדול באופן משמעותי ב CAGR של כ 9.6% במהלך תקופת התחזית. הגורמים העיקריים שמגבירים את הגידול בשוק סרטן שלפוחית השתן בצפון אמריקה כוללים הגדלת הוצאות הבריאות, העלאת המודעות לסרטן בקרב האוכלוסייה, וגידול בבסיס אוכלוסיית ההזדקנות יחד עם השכיחות המשמעותית של סרטן שלפוחית השתן ברחבי האזור. יתר על כן, …