שוק אחסנה ואחסון: הדו"ח מציג מגמות ניתוח ופיתוח עולמיות 2021-2027 | APL, DHL, Genco, Kuehne+Nagel

על פי המחקר החדש, המחקר הנתון בנושא ה שוק המחסנים והאחסון תפס היבט רב-תחומי pf מערך רחב כדי לזרוק אור על השיפורים הגדולים בשוק האחסון והאחסון במהלך ציר הזמן המוקלט. בנוסף לכך, המחקר החדש ביותר על שוק אחסנה ואחסון מדגים עוד ניתוח מעמיק של הדינמיקה הצמיחה בתעשייה האחרונה, כמו גם אפיקים מרכזיים הקיימים בתקופת ההערכה …