שוק הפנוטיפים של הצמחים: הדוח מציג מגמות ניתוח ופיתוח עולמיות 2021-2027 | Keygene, SMO bvba, BASF SE, Conviron, EarthSense

על פי המחקר החדש, המחקר שניתן בנושא שוק הפנוטיפינג הצמחי תפס היבט רב-תחומי pf מגוון רחב כדי לזרוק אור על שיפורים משמעותיים בשוק פנוטיפינג הצמחים במהלך ציר הזמן המוקלט. בנוסף לכך, המחקר החדש ביותר על שוק הפנוטיפינג של צמחים מדגים עוד ניתוח מעמיק של הדינמיקה הצמיחה בתעשייה האחרונה, כמו גם אפיקים מרכזיים הקיימים בתקופת ההערכה …