שוק מיטות כפולות משכנע סיפור צמיחה ארוך טווח לשנת התחזית 2021-2027

שוחרר אחרון מיטת המרפים זוגיים בשוק המחקר העריך את פוטנציאל הצמיחה העתידית של שוק מיטת המרפים הזוגיים העולמי מספק מידע ונתונים סטטיסטיים שימושי על מבנה שוק וגודל. ההתמדה של המחקר היא לספק את ידע השוק והתובנות האסטרטגיות כדי לסייע למקבלי ההחלטות לקבל החלטות השקעה מושכלות ולזהות פערים פוטנציאליים והזדמנויות צמיחה. בנוסף, הדו"ח גם מוצא ומנתח …