שוק סרטן שלפוחית השתן בבריטניה 2027, תחזית עתידית, ניתוח השפעת COVID-19, תחזית 2021-2027

שוק סרטן שלפוחית השתן בבריטניה מוערך לגדול במידה ניכרת ב CAGR של כ 9.8% במהלך תקופת התחזית. בבריטניה יש אחת ממערכות הבריאות הטובות ביותר באזור האיחוד האירופי המאפשר לה לספק בריאות איכות לאזרחים בודדים. גורמים רבים משפיעים על שכיחות סרטן שלפוחית השתן בארץ, כגון האוכלוסייה הגוברת וחשיפה לסוג מסוים של כימיקלים בין רבים אחרים. כמו …