שוק תשתיות נתונים גדולות ניתוח תחרותי, תחזיות עתידיות ותחזית צמיחה 2027: Dell, IBM, NetApp, Cisco, Intel, Oracle

הדו"ח מציג הערכה מעמיקה של שוק תשתיות הנתונים הגדולות הכוללת טכנולוגיות הפעלה, מגמות מרכזיות, מנהלי שוק, אתגרים, סטנדרטיזציה, נוף רגולטורי, מודלי פריסה, מקרי מבצעים, הזדמנויות, מפת דרכים עתידית, שרשרת ערך, פרופילי שחקני מערכות אקולוגיות ו אסטרטגיות. הדו"ח מציג גם תחזיות לתשתיות Big Data משנת 2021 עד 2027. הדו"ח מכסה את הנתונים ההיסטוריים שלפני COVID-19, את שוק תשתיות נתונים גדולות ניתוח תחרותי, תחזיות עתידיות ותחזית צמיחה 2027: Dell, IBM, NetApp, Cisco, Intel, Oracle