שירות telematics רכב הזדמנויות מתפתחות בשוק, ניתוח הכנסות ותחזיות צמיחה 2021-2027

<p>גלוֹבָּלִי שירות telematics רכב שׁוּק 2021 to 2027, המספק תובנה אמיתית לגבי הצמיחה הפוטנציאלית של השוק והסביבה הנוכחית של השוק. The שירות telematics רכב הדו"ח כולל מספר גורמים בעלי ידע כגון הזדמנויות, אתגרים, בעיות, חסמים, מגמות, מעצורים ומניעים המשפיעים ישירות על התפתחות השוק. הדוח מנוסח לתקופת התחזית 2021 עד 2027. הדו"ח קובע כי CAGR באחוזים …