תובנות שוק ליסינג לציוד בריאות וגידול עסקי 2021- GE Capital, ליסינג טכנולוגי לאומי, ליסינג אלון, רוטק בריאות

הדו"ח מציג הערכה מעמיקה של שוק הליסינג לציוד בריאות כולל טכנולוגיות הפעלה, מגמות מרכזיות, מנהלי שוק, אתגרים, סטנדרטיזציה, נוף רגולטורי, מודלי פריסה, מקרי מבצעים, הזדמנויות, מפת דרכים עתידית, שרשרת ערך, פרופילי שחקני מערכות אקולוגיות ו אסטרטגיות. הדו"ח מציג גם תחזיות לגבי ליסינג ציוד בריאות משנת 2021 עד 2027. הדו"ח מכסה את הנתונים ההיסטוריים שלפני COVID-19, תובנות שוק ליסינג לציוד בריאות וגידול עסקי 2021- GE Capital, ליסינג טכנולוגי לאומי, ליסינג אלון, רוטק בריאות