מצב שוק בטון יצוק יבש וצפוי 2022-2029 : מוצרי בטון עזר, בטון ויזר, מוצרי בטון אבוטספורד, מוצרי בטון חניבעל

תחזית כלכלית של שוק אנרגיה חלופית 2022-2029

הדו"ח החדש שכותרתו הוא שוק הבטון היבש 2022- 2029 המציעה גישה מקיפה של שוק הבטון היבש עם הסבר קצר על המגמות האחרונות בתעשייה, נתח שוק של בטון יצוק יבש ותובנות שיווקיות. יתרה מכך, היא מציעה גם סקר מעמיק של שוק הבטון היבש היבש ברחבי העולם תוך התמקדות בכל פלח וכן תת-פלח של שוק הבטון היבש מצב שוק בטון יצוק יבש וצפוי 2022-2029 : מוצרי בטון עזר, בטון ויזר, מוצרי בטון אבוטספורד, מוצרי בטון חניבעל